More Website Templates at TemplateMonster.com!

Glas leveren

Wanneer U het glas zelf wilt (laten) monteren leveren wij graag al het glas met de benodigde materialen en glaslatten indien gewenst ter plaatse bij U af.

Garantie

Garantie op het glas. Isolatieglas dat door ons wordt geplaatst in nieuwe ramen, deuren en kozijnen en in bestaande ramen, deuren en kozijnen met gelijkliggende glaslatten, heeft een garantie van 10 jaar op het glas en het plaatsen, mits de glasvoegen regelmatig door U worden onderhouden. Voor glas geplaatst met zogenaamde opdeklatten aan de buitenzijde zijn afwijkende garantiebepalingen van toepassing welke per object aan U worden medegedeeld.